.

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

  1. Thông tin khách hàng

-  Fala.vn có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Khách hàng có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào. Bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà khách hàng phản hồi sẽ không được chuyển cho bên thứ ba.

- Khách hàng sẽ nhận được thông tin về Fala.vn, về website, về ứng dụng điện thoại, về sản phẩm, bản tin hoặc bất cứ những gì liên quan đến Fala.vn, hoặc các đối tác kinh doanh của Fala.vn. Nếu khách hàng không muốn nhận những thông tin này, vui lòng nhấn vào link từ chối trong bất kỳ email Mua Hàng Việt đã gửi đến bạn.Trong vòng 3 ngày nhận chỉ dẫn của bạn, chúng tôi sẽ ngừng gửi thông tin. Nếu còn thông tin nào chưa rõ, chúng tôi sẽ trực tiếp liên lạc với bạn.

- Ngoài ra khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu Fala.vn sửa lại những sai sót trong dữ liệu cá nhân hoàn toàn miễn phí. Bất cứ lúc nào, khách hàng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị.

  1. Thông tin tài khoản

- Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của khách hàng. Chúng tôi khuyên khách hàng không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email, chúng tôi không chịu trách nhiệm về những mất mát quý khách có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của quý khách qua internet hoặc email.

- Khách hàng không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu, không phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

- Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

- Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét.